logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 
Karjeros galimybės

„Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigoms eiti.
Įstaigos pavadinimas – UAB „Kretingos turgus“; teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė; buveinė – Laisvės g. 11A, LT 97147 Kretinga; kodas – 300531865;
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,3; mėnesinės algos kintamosios dalies dydis – 35 proc.
Darbo pobūdis – vadovauti bendrovei, organizuoti UAB „Kretingos turgus“ darbą. (plačiau – pareigybės aprašyme).
Pretendentas į UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
- teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
- mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- išmanyti projektų ir investicijų vykdymą, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su vykdoma bendrovės veikla.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą (Viešo konkurso į UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymu Nr. A2-488 „Dėl Viešo konkurso į UAB „Kretingos turgus“ direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1 priedą);
5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto (https://portalas.vtd.lt/lt) ir Savivaldybės administracijos (www.kretinga.lt) svetainėse.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).
Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.
Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (209 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. (8 445) 51 019, 72 147, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Konkursas paskelbtas 2023-02-15. Skelbimo Nr. 86091.
Nuoroda į konkurso aprašymą:
https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-menesines-algos-pastoviosios-dalies-koeficientas-93-algos-kintamosios-dalies-dydis-35-proc-322;860910.html
 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 Savivaldybės įmonė "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos