logo_2024.jpg
Turgavietė: Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. +37068311699, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, įm. k. 163934977, PVM. mok. k. LT639349716
 
plakatas_mazintas.jpg
 


Turgavietės vidaus darbo organizavimo tvarkos aprašas

I. Bendrosios nuostatos

  1. Turgavietės vidaus darbo organizavimo tvarka (toliau – tvarka) nustato bendruosius vidaus darbo organizavimo reikalavimus UAB“Kretingos turgus“ turgavietėje.
  2. Šios tvarkos privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka prekiaujantys turgavietėje, pirkėjai bei lankytojai.
  3. Turgavietės darbo laikas dvi dienos per savaitę - trečiadieniais ir šeštadieniais 4.00 – 16.30 val.

4. Prekybos vietos turgavietėje sunumeruotos pagal turgavietės schemą. Turgavietės schemoje nurodytos prekybos zonos, prekybos vietos ir jų numeriai, administracijos vieta, sanitariniai mazgai, kita prekiautojams ir pirkėjams reikalinga informacija, pakabinta gerai matomoje vietoje.

5. Turgavietės teritorija suskirstyta:
5.1. administracijos zona;
5.2. prekybos žemės ūkio produkcija zona;
5.3. prekybos konditerijos gaminiais zona;
5.4. prekybos mėsa ir paukštiena bei jų produktais zona;
5.5. prekybos žuvimi bei jos produktais zona;
5.6. prekybos pienu ir pieno produktais zona;
5.7. prekybos daigais ir sodinukais zona
5.8. prekybos ne maisto prekėmis zona;
5.9. buitinių atliekų konteinerių laikymo ir tualetų zona;
5.10. prekybos iš transporto priemonių zona;

5.11.prekybos žemės ūkio produkcija, išauginta savo sodybiniuose sklypuose (kolektyviniuose soduose), bei savo gamybos prekėmis(pirštinės, kojinės, įrankiai, padargai ir kt.) neįgaliesiems ir daugiau kaip 70 metų amžiaus asmenims, atleistiems nuo turgavietės rinkliavos, zona.

6. Turgavietėje leidžiama prekiauti tik sumokėjus rinkliavą už prekybos vietą (nustatyto dydžio prekyvietės plotą, įrengtą prekybos vietą, prekystalio ar šaldymo vitrinos ilgį, automobilio stovėjimo vietą), kurios dydį nustato Kretingos rajono savivaldybės taryba.

 

II. Reikalavimai prekiautojams

 

7. Rinkliavą už prekybos vietą prekiavimo dienai prekiautojai privalo sumokėti iki prekiavimo dienos 11.00 val.

8. Prekiautojai, norintys išsaugoti pastovią prekybos vietą, privalo sumokėti rinkliavą už prekybos vietą kas mėnesį iš anksto (tris paskutines einamojo mėnesio tugavietės darbo dienas iki prasidedant naujam mėnesiui).

9. Prekiautojams neatvykus į turgavietę iki 8.00val., laikoma, kad prekybos vieta laisva ir kontrolieriai turi teisę leisti ją užimti kitam tą dieną prekiaujančiam prekiautojui.

10. Prekiautojams, prekiaujantiems mėsa, paukštiena, žuvimi, pienu ir jų produktais, specialiai tokiai prekybai skirtose zonose - paviljonuose ir naudojantiems elektros įrenginius, leidžiama prekiauti tik sudarius paslaugų teikimo sutartį ir pasirašius elektros ūkio aptarnavimo ribų aktą su UAB“Kretingos turgus“.

11. Prekiautojai gali prekiauti tik leidžiamų prekių asortimentu ir tik tam skirtoje zonoje.

12. Prekiautojai gali prekiauti tik Maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus atitinkančiais maisto produktais.

13. Prekiautojai privalo pateikti kontrolieriams arba kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams visus prekiaujamai prekei privalomus dokumentus, įskaitant asmens sveikatos bei higienos įgūdžių pažymėjimus (jei jie reikalingi).

14. Prekiautojams draudžiama plauti tarą turgavietės teritorijoje.

15. Prekiautojai privalo laikytis higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

16. Prekiautojai ir pirkėjai privalo laikytis švaros ir tvarkos, neteršti atliekomis ir šiukšlėmis turgavietės teritorijos, naudotis šiukšlių konteineriais.

 

III. Reikalavimai administracijai (darbuotojams)

 

17. Valytojas turgavietės teritoriją tvarko kiekvieną dieną: ne turgaus dienomis – vieną kartą per dieną, turgaus dienomis – visą turgavietės darbo laiką.

18. Valytojas tualeto patalpas valo ir dezinfekuoja kasdien vieną kartą per dieną, o turgaus dienomis visą turgavietės darbo laiką; prižiūri, kad būtų muilo, tualetinio popieriaus ir vienkartinių rankšluosčių rankoms nusivalyti.

19. Valytoja lauko prekystalius valo ir dezinfekuoja dieną prieš turgavietės darbo dieną.

20. Valytoja turgavietės darbo dienomis švarius ir dezinfekuotus šiukšlių konteinerius paskirsto turgavietės teritorijoje, pagal prekiavimo zonas, prekiautojams patogiose vietose.

21. Ne turgaus dienomis atliekų ir šiukšlių surinkimui naudojami konteineriai laikomi specialiai tam skirtoje vietoje;

22. Šiukšlių konteineriai išvežami du kartus per savaitę – ketvirtadieniais ir pirmadieniais;

23. Kontrolieriai prižiūri, kad paviljonuose būtų muilo, dezinfekuojančių priemonių rankoms plauti, vienkartinių rankšluosčių rankoms valyti.

24. Kontrolierius-prižiūrėtojas mėsos, paukštienos, žuvies, pieno ir jų produktų paviljonus valo ir dezinfekuoja darbo dienomis prieš atvykstant prekiautojams ir jiems išvykus, pagal „Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų turgavietėms“ nurodymus; naudoja tik Maisto ir veterinarijos tarnybos leidžiamas naudoti dezinfekavimo priemones. Valymo darbus atlieka tam skirtais įrankiais kiekvienam paviljonui atskirai. Baigus valymo darbus, visus įrankius dezinfekuoja.

25. Kontrolierius-prižiūrėtojas pagrindinį paviljonų valymą atlieka vieną kartą per mėnesį.

26. Kontrolieriai prižiūri, kad prekiautojai ir pirkėjai paviljonuose laikytųsi higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų, nerūkytų, nevartotų alkoholio, nevalgytų, nešiukšlintų, prekeiviai dėvėtų švarią aprangą.

27. Kontrolieriai kontroliuoja, kad prekiautojai turėtų visus reikalingus prekybai dokumentus, prekiautų tik leidžiamomis prekėmis, turėtų kasos čekį, patvirtinantį, kad už prekybos vietą tai dienai sumokėta.

28. Kontrolieriai prekiautojui, nesumokėjusiam prekybos dieną už prekybos vietą iki 11.00 val., surašo aktą, ir pareikalauja palaisvinti užimtą vietą.

29. Kontrolierius-prižiūrėtojas administracines patalpas valo kasdien, vieną kartą per dieną.

30. UAB“Kretingos turgus“ kontrolieriai privalo tikrinti ir prižiūrėti, kad būtų laikomasi šios tvarkos, Maisto ir veterinarijos tarnybos, kitų kontroliuojančių institucijų, ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

IV. Pagrindinės pirkėjų teisės ir pareigos

31. Pirkėjai turi teisę :

32.1. gauti valstybine kalba jam būtiną, teisingą ir vispusišką informaciją apie parduodamas prekes;

32.2. apžiūrėti perkamą prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas ją ptikrintų arba pademonstruotų, kaip ja naudotis, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

32.3. savo pasirinkimu pareikalauti iš pardavėjo, kad būtų vykdomos teisės aktuose nustatytos prekių keitimo ar grąžinimo sąlygos;

32.4. pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio.

33. Pirkėjai privalo atsiskaityti už perkamas prekes (sumokėti nustatytą prekės kainą).

34. Pirkėjai privalo laikytis švaros ir tvarkos: neteršti atliekomis ir šiukšlėmis turgavietės teritorijos, jas dėti į šiukšlių konteinerius, nerūkyti ir negerti alkoholinių gėrimų prekybos paviljonuose.

35. Pirkėjai privalo statyti automobilius tik automobiliams skirtose vietose, pažymėtose atitinkamais ženklais.

 

V. Kontrolė ir atsakomybė

 
36. Turgavietės administracija atsako:

36.1.už sąlygų sudarymą atlikti patikrinimus kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;

36.2.už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, bei aplinkos apsaugos turgavietėje reikalavimų vykdymą;

36.3.už maisto saugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo užtikrinimą;
36.4. už tvarkos ir švaros užtikrinimo organizavimą turgavietėje;
36.5. už transporto priemonių išdėstymą turgavietės teritorijoje.

37. iškilus neaiškumams ar ginčams tarp pirkėjų ir prekiautojų, administracija pagal savo kompetenciją tarpininkauja sprendžiant ginčus.

38. Už šios tvarkos vykdymą atsako turgavietės administracija ir asmenys, prekiaujantys turgavietėje, pagal savo kompetenciją.

39. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2024.07.03
Vytauto g. 118, LT-97134, Kretinga, įm.k. 163934977, PVM mok. k. LT639349716
© 2014 Savivaldybės įmonė "Kretingos komunalininkas". Visos teisės saugomos