logo_2024.jpg
Turgavietė: Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. +37068311699, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, įm. k. 163934977, PVM. mok. k. LT639349716
 
plakatas_mazintas.jpg
 


 
                           VALYTOJO - DARBININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

 
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Valytoju-darbininku dirbti priimamas asmuo, galintis atlikti šį darbą, turintis supratimą apie teritorijos tvarkymą, fiziškai stiprus bei turintis medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti.

 
 
 
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Valytojas-darbininkas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:

2.1.teritorijos valymą įvairiu metų laiku;

2.2.darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką;

2.3.saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

2.4.vidaus darbo organizavimo ir prekybos tvarkos Kretingos turguje taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

2.5. pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

2.6..saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimus.

 
 
 
III. VALYTOJO-DARBININKO PAREIGOS

3. Valytojas-darbininkas privalo:


3.1.pagal grafiką tvarkyti jam priskirtą teritoriją;

3.2.sušluoti, surinkti ir sukrauti šiukšles į specialiai tam paruoštas vietas;

3.3.vasarą ravėti žolę, rudenį grėbti ir sušluoti medžių lapus, žiemą nuvalyti sniegą ir ledą, pabarstyti teritoriją smėliu;

3.4.rūpintis, kad valomoje teritorijoje būtų išvalytos ir dezinfekuotos šiukšliadėžės;


3.5.smėlį sukasti į krūveles;

3.6.nuplauti ir dezinfekuoti prekystalius;

3.7.rūpintis, kad tualeto patalpos būtų išvalytos ir dezinfekuotos;

3.8.darbo vietoje vilkėti signalinę liemenę;

3.9.važiuojamąją kelio dalį pažymėti ženklu “Darbai”.

3.10.tikrinti (turgaus dienomis iki 8 val.), kad prekiautojai turėtų kasos čekius pagal parduodamą produkciją;

3.11.pakartotinai perspėjus prekiautoją, kad neturi kasos čekio, bausti jį turgavietės taisyklėser nurodyto dydžio bauda. Atsisakius mokėti baudą, surašyti galiojantį aktą ir įteikti direktoriui;

3.12.tikrinti ir prižiūrėti, kad turgaus teritorijoje nebūtų prekiaujama uždraustomis prekėmis, kurios išvardintos prekybos turguose taisyklėse;

3.13.reikalauti, kad prekiautojai, parduodantys žemės ūkio ir kitus maisto mproduktus, dėvėtų švarius rūbus ir laikytusi higienos reikalavimų;

3.14. užtikrinti automobilių saugų įvažiavimą ir išvažiavimą, o taip pat jų išdėstymą turgaus teritorijoje;

3.15.kontroliuoti, kad prekiautojai naudotų tik patikrintus svėrimo prietaisus ir svarsčius;

3.16.užtikrinti bendrą tvarką turgaus teritorijoje;

4. Valytojas privalo laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.

5. Darbo metu valytojas neturi atlikti jam nepavestų užduočių;

6.pavaduoti kontrolierę-prižiūrėtoją atostogų metu.

 
 
 
IV. VALYTOJO-DARBINIKO TEISĖS

6. Valytojas-darbininkas turi teisę:


6.1.reikalauti, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo pateiktų darbui reikalingus įrankius;

6.2.reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.

6.3.tiesiogiai kreiptis į bendrovės administraciją su prašymais bei pasiūlymais;

6.4.reikalauti, kad turgaus prekeiviai laikytųsi jos nurodymų.

 
 
 
V. VALYTOJO-DARBININKO ATSAKOMYBĖ

7. Valytojas-darbininkas atsako:

7.1.už švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje, kad priskirtas plotas būtų laiku ir kokybiškai nuvalytas;

7.2.už darbdavio ir jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą;

7.3.už tai, kad prekeiviai iki nustatyto laiko įsigytų kasos čekį;

7.4.už prekeivių išpirktų kasos čekių teisingumą;

7.5.už savo teisių viršijimą;

7.6.už įstatymų ir norminių aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;

7.7.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą;

7.8.už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos bei eismo saugumo turgaus teritorijoje ir už jo ribų reikalavimų vykdymą;

7.9.už kontrolierės-prižiūrėtojos pareigų atlikimą atostogų metu.
 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2024.07.03
Vytauto g. 118, LT-97134, Kretinga, įm.k. 163934977, PVM mok. k. LT639349716
© 2014 Savivaldybės įmonė "Kretingos komunalininkas". Visos teisės saugomos