logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 


 
                                          PAGALBINIO DARBININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

 
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 

1. Pagalbiniu darbininku dirbti priimamas asmuo, galintis atlikti smulkius ūkinius darbus, fiziškai stiprus bei turintis medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti.

 
 
 
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Pagalbinis darbininkas turi mokėti, žinoti ir išmanyti:
 

2.1.darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką;

2.2.saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

2.3.vidaus darbo organizavimo ir prekybos tvarkos Kretingos turguje taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

2.4. pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

2.5..saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimus.

 
 
 
III. PAGALBINIO DARBININKO PAREIGOS

3. Pagalbinis darbininkas privalo:

3.1. Atlikti jam pavestas užduotis;

3..2.Užtikrinti bendrą tvarką turgaus teritorijoje;

3.3..Pagalbinis darbininkas privalo laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.
 

3.4. Darbo metu pagalbinis darbininkas neturi atlikti jam nepavestų užduočių;

 
 
 
IV. PAGALBINIO DARBINIKO TEISĖS

6. Pagalbinis darbininkas turi teisę:
 


6.1.reikalauti, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo pateiktų darbui reikalingus įrankius;

6.2.reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos.

6.3.tiesiogiai kreiptis į bendrovės administraciją su prašymais bei pasiūlymais;

 
 
 
V. PAGALBINIO DARBININKO ATSAKOMYBĖ
 

7. Pagalbinis darbininkas atsako:

7.1.už švarą ir tvarką bendrovės teritorijoje;

7.2.už darbdavio ir jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą;

7.3.už savo teisių viršijimą;

7.6.už įstatymų ir norminių aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;

7.7.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą;

7.8.už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos bei eismo saugumo turgaus teritorijoje ir už jo ribų reikalavimų vykdymą.

 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 Savivaldybės įmonė "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos