logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 


 
TURGAUS KONTROLIERĖS – LABORANTĖS
 
PAREIGINIAI NUOSTATAI
 
 
1. Bendrieji reikalavimai

1.1.Kontrolierė – laborantė yra tiesiogiai pavaldi direktoriui. Turgaus kontrolierės – laborantės pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų bendrovės direktorius. Kontrolierės – laborantės pareigoms priimamas asmuo turintis aukštesnįjį išsilavinimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą.

 
 
2. Kvalifikaciniai reikalavimai

2.1. Kontrolierė – laborantė turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

2.1.1.galiojančius prekybos įstatymus;

2.1.2.vidaus darbo organizavimo ir prekybos tvarkos Kretingos turguje taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

2.1.3.pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

2.1.4.saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, elektrosaugos reikalavimus;

2.1.5.saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jo ribų reikalavimų vykdymą.

 
 
3.Kontrolierės – laborantės pareigos
3.1. Kontrolierė – laborantė privalo:

3.1.1.tikrinti, kad prekiautojai turėtų visus reikalingus prekybai dokumentus;

3.1.2.tikrinti, kad prekiautojai turėtų kasos čekius pagal parduodamą produkciją;

3.1.3.tikrinti ir prižiūrėti, kad turgaus teritorijoje nebūtų prekiaujama uždraustomis prekėmis, kurios išvardintos prekybos turguose taisyklėse;

3.1.4.reikalauti, kad prekiautojai dėvėtų švarius rūbus ir laikytųsi higienos reikalavimų;

3.1.5.reikalauti, kad mėsos, žuvies ir pieno paviljonuose nebūtų prekiaujama veterinarijos tarnybos nepatikrintais produktais;

3.1.6.kontroliuoti, kad paviljonuose būtų laikomasi sanitarijos reikalavimų (nerūkytų, negertų, nevalgytų, nešiukšlintų);

3.1.7.atsakingai dalyvauti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo tašų sistemos (toliau – RVASVT) įdiegime ir taikyme;

3.1.8.prižiūrėti žuvies, mėsos ir mėsos produktų paviljonus, kad prekeiviai laikytųsi veterinarijos, higienos, sanitarijos reikalavimų, neprekiautų draudžiama produkcija;

3.1.9.laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.

3.1.10. pavaduoti kontrolierę-prižiūrėtoją, valytoją-darbininką jų atostogų metu.

 
 
4. Turgaus kontrolierės – laborantės teisės
 
4.1. Kontrolierė – laborantė turi teisę:

4.1.1.tiesiogiai kreiptis į bendrovės administraciją su prašymais bei pasiūlymais;

4.1.2.reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos;

4.1.3.reikalauti, kad turgaus prekeiviai laikytųsi jos nurodymų.

 
5. Turgaus kontrolierės – laborantės atsakomybė
 
5. 1. Kontrolierė – laborantė atsako:

5.1.1.už tai, kad prekeiviai iki nustatyto laiko įsigytų kasos čekį;

5.1.2.už prekeivių išpirktų kasos čekių teisingumą;

5.1.3.už savo teisių viršijimą;

5.1.4.įstatymų ir norminių aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;

5.1.5.už darbdavio ir jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą;

5.1.6.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą;

5.1.7.už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos bei eismo saugumo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

5.1.8.už veterinarinę priežiūrą ūkiniame, pieno bei žemės ūkio produkcijos sektoriuose;

5.1.9.už RVASVT savikontrolės sistemos šviežios mėsos, žuvies ir mėsos produktų paviljonuose laikymąsi.

5.1.10.už kontrolierės-prižiūrėtojos, valytojo-darbininko pareigų atlikimą atostogų metu.

 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 Savivaldybės įmonė "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos