logo_2024.jpg
Turgavietė: Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. +37068311699, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, įm. k. 163934977, PVM. mok. k. LT639349716
 
plakatas_mazintas.jpg
 


 
KASININKĖS PAREIGINIAI NUOSTATAI

 
 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Kasininkės pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.

2. Kasininkės pareigoms užimti konkurso ar kita tvarka, arba išlaikius kvalifikacinius reikalavimus, skiria ir atleidžia iš pareigų bendrovės direktorius LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Kasininkė tiesiogiai pavaldi vyr.buhalterei.

4. Kasininkė turi būti susipažinusi ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės direktoriaus įsakymais, bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais, be to logiškai mastanti, veikli, geros orientacijos, dirbanti kompiuteriu, gerai suprantanti ir galinti įgyvendinti praktikoje buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bei mokesčių sistemos įstatymus ir norminius aktus.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 
5. Kasininkė turi:

5.1.žinoti įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus buhalterijos ir apskaitos srityje;

5.2.žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus bendrovėje;

5.3.žinoti gamybos technologiją, bendrovės darbo specifiką, dokumentacijos rūšis ir jos srautus;

5.4.mokėti dirbti kompiuteriu;

5.5.žinoti buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas ir jų užpildymo tvarką;;

5.6.žinoti pirminę apskaitos dokumentaciją;

5.7.žinoti ekonomines reikšmes, sutrumpinimus, pavadinimus, mato vienetus;

5.8.žinoti ataskaitų pateikimo tvarką;

5.9.žinoti vertybinių popierių ir piniginių lėšų įsigijimo, pervežimo, išdavimo ir saugojimo būdus;

5.10.savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.11.žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimus, pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

5.12.žinoti saugaus eismo bendrovės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimus.

 
 
 
III. KASININKĖS PAREIGOS
 

6. Kasininkė privalo:
6.1.vykdyti vyr.buhalterės nurodymus ir atsiskaityti vyr.buhalterei;


6.2.atlikti piniginių lėšų priėmimą pagal pinigų priėmimo kvitus;

6.3.vykdyti piniginių lėšų apskaitos ir apsaugos operacijas pagal visas kasos apskaitos taisykles;

6.4.būti pareiginga, darbšti, kūrybinga, mokėti bendrauti su klientais ir užsakovais.

7. Darbo metu kasininkė privalo laikytis vidaus darbo tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos, saugaus eismo bendrovės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.

8. Darbo metu kasininkė neturi atlikti jai nepavestų užduočių.

 
 
IV. KASININKĖS TEISĖS
 
9. Kasininkė turi teisę:

9.1.kontroliuoti pirminių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauti, kad juose padarytos klaidos ar prirašymai būtų ištaisyti;

9.2.apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti direktoriui ir vyr.buhalterei;

9.3.reikalauti, kad būtų vykdomi įstatymuose, nutarimuose, norminiuose aktuose numatyti reikalavimai ir pateikti duomenys atitiktų tuos reikalavimus.

 
 
V. KASININKĖS ATSAKOMYBĖ
 

10. Kasininkė atsako:


10.1.už neteisingai pildomus pinigų priėmimo kvitus, ne laiku pateikiamus ir klaidingus buhalterinius duomenis ir ataskaitas;

10.2.už įstatymų, nutarimų, norminių aktų, įsakymų vykdymą;

10.3.už jai pavestų užduočių savalaikį ir kokybišką vykdymą;

10.4.už bendrovės vadovybės įsakymų ir nurodymų vykdymą;


10.5.už darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos, gamybinės sanitarijos, saugaus eismo bendrovės teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

10.6.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą.
 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2024.07.03
Vytauto g. 118, LT-97134, Kretinga, įm.k. 163934977, PVM mok. k. LT639349716
© 2014 Savivaldybės įmonė "Kretingos komunalininkas". Visos teisės saugomos