logo_2024.jpg
Turgavietė: Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. +37068311699, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
SĮ „Kretingos komunalininkas“, Vytauto g. 118, LT-97134 Kretinga, įm. k. 163934977, PVM. mok. k. LT639349716
 
plakatas_mazintas.jpg
 


TURGAUS KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS
PAREIGINIAI NUOSTATAI
 
 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Turgaus kontrolierė – prižiūrėtoja yra tiesiogiai pavaldi direktoriui.Kontrolierės – prižiūrėtojos pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų bendrovės direktorius. Kontrolierės – prižiūrėtojos pareigoms priimamas asmuo turintis aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Kontrolierė – prižiūrėtoja turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

2.1.galiojančius prekybos ir mokesčių įstatymus;

2.2.vidaus darbo organizavimo ir prekybos tvarkos Kretingos turguje taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

2.3.pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

2.4.saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, elektrosaugos reikalavimus;

2.5.saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jo ribų reikalavimų vykdymą.

III. KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS PAREIGOS

3. Kontrolierė – prižiūrėtoja privalo:

3.1.tikrinti, kad prekiautojai turėtų visus reikalingus prekybai dokumentus;

3.2.tikrinti, kad prekiautojai turėtų kasos čekius pagal parduodamą produkciją (turgaus dienomis iki 11,00 val);

3.3.pakartotinai perspėjus prekiautoją, kad neturi kasos čekio, surašyti galiojantį aktą ir įteikti direktoriui;

3.4.tikrinti ir prižiūrėti, kad turgaus teritorijoje nebūtų prekiaujama uždraustomis prekėmis, kurios išvardintos prekybos turguose taisyklėse;

3.5.reikalauti, kad prekiautojai, parduodantys žemės ūkio ir kitus maisto produktus, dėvėtų švarius rūbus ir laikytųsi higienos reikalavimų;

3.6.reikalauti, kad mėsos, žuvies ir pieno paviljonuose nebūtų prekiaujama veterinarijos tarnybos nepatikrintais produktais;

3.7.kontroliuoti, kad paviljonuose būtų laikomasi sanitarijos reikalavimų (nerūkytų, negertų, nevalgytų, nešiukšlintų);

3.8.užtikrinti automobilių saugų įvažiavimą ir išvažiavimą, o taip pat jų išdėstymą turgaus teritorijoje;

3.9.kontroliuoti, kad prekiautojai naudotų tik patikrintus svėrimo prietaisus ir svarsčius;

3.10.užtikrinti bendrą tvarką turgaus teritorijoje;
3.11.valyti turgaus adminitracijos patalpas;

3.12.atsakingai dalyvauti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo tašų sistemos (toliau – RVASVT) įdiegime ir taikyme;

3.13.prižiūrėti ir išvalyti žuvies, mėsos ir mėsos produktų paviljonus pasibaigus prekybai:

3.14.1.išvalyti, išplauti bei dezinfekuoti grindis, sienas, suolus, stalus, mėsos kapojimo kalades (kalades pabarstyti druska);

3.15.pastoviai prižiūrėti, kad būtų muilo ir dezinfekuojančių priemonių rankoms plauti bei vienkartinių rankšluosčių rankoms nusivalyti;

3.16.darbus atlikti tam skirtais įrankiais kiekvienam paviljonui atskirai;

3.17.baigus valymo darbus, visus darbo įrankius dezinfekuoti;

3.18.laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.

3.19.pavaduoti kontrolierę-laborantę atostogų metu.

3.20. perduoti bendrovės pastatų priežiūrą apsaugos bendrovei „Falc security“

 
 

IV. KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS TEISĖS

 

4. Kontrolierė – prižiūrėtoja turi teisę:

4.1.tiesiogiai kreiptis į bendrovės administraciją su prašymais bei pasiūlymais;

4.2.reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos;

4.3.reikalauti, kad turgaus prekeiviai laikytųsi jos nurodymų.

 
 

V. KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS ATSAKOMYBĖ

 

5. Kontrolierė – prižiūrėtoja atsako:

5.1.už tai, kad prekeiviai iki nustatyto laiko įsigytų kasos čekį;

5.2.už prekeivių išpirktų kasos čekių teisingumą;

5.3.už savo teisių viršijimą;

5.4.įstatymų ir norminių aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;

5.5.už darbdavio ir jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą;

5.6.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą;

5.7.už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos bei eismo saugumo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

5.8.už veterinarinę priežiūrą ūkiniame, pieno bei žemės ūkio produkcijos sektoriuose;

5.9.už administracinių patalpų švarą ir tvarką;

5.10.už RVASVT savikontrolės sistemos šviežios mėsos, žuvies ir mėsos produktų paviljonuose laikymasi.

5.11.už valytojo-darbininko pareigų atlikimą atostogų metu.

5.12 už bendrovės pastatų perdavimą apsaugos bendrovės „Falc security“ priežiūrai.
 Dėl prekybos vietų kreiptis į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


 

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2024.07.03
Vytauto g. 118, LT-97134, Kretinga, įm.k. 163934977, PVM mok. k. LT639349716
© 2014 Savivaldybės įmonė "Kretingos komunalininkas". Visos teisės saugomos